Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Komenda Główna Policji, Rzecznik Praw Dziecka, największe stacje telewizyjne oraz polscy artyści zjednoczyli siły, by wspólnie uświadomić jak ważne
 i cenne jest wychowywanie dzieci bez przemocy.

Plakat

Stronę odwiedzono
96160
 razy